Varsity Football 2017-09-15T08:04:52+00:00

Varsity Roster

Trenton Abbott
Trenton AbbottVarsity
#2 – DB – Senior
Ricky Hogeda
Ricky HogedaVarsity
#4 – WR – Senior
Skylar Noble
Skylar NobleVarsity
#5 – QB – Senior
Andreas Bostick
Andreas BostickVarsity
#6 – WR – Senior
Derrius Franklin
Derrius FranklinVarsity
#7 – DB – Senior
Jake Petty
Jake PettyVarsity
#8 – WR – Senior
Hosea Armstrong
Hosea ArmstrongVarsity
#9 – DB – Sophomore
Dylan Sterling
Dylan SterlingVarsity
#10 – WR – Senior
Chris Tucker
Chris TuckerVarsity
#11 – WR – Senior
Cody Alford
Cody AlfordVarsity
#12 – LB – Senior
Brendton Northey
Brendton NortheyVarsity
#15 – WR – Junior
Alex Bates
Alex BatesVarsity
#17 – LB – Senior
Corey Gray
Corey GrayVarsity
#18 – LB – Senior
Ian Gibson
Ian GibsonVarsity
#20 – LB – Senior
Laderrious Mixon
Laderrious MixonVarsity
#21 – RB – Sophomore
Carter Self
Carter SelfVarsity
#22 – WR – Sophomore
RJ Cardenas
RJ CardenasVarsity
#24 – DB – Senior
Damian Morrell
Damian MorrellVarsity
#25 – RB – Junior
Evan Kennedy
Evan KennedyVarsity
#26 – DB – Senior
Kyle Koontz
Kyle KoontzVarsity
#27 – DL – Senior
Michael Alvarez
Michael AlvarezVarsity
#28 – DB – Junior
Andrew Kopenec
Andrew KopenecVarsity
#30 – LB – Junior
Damarye Walker
Damarye WalkerVarsity
#31 – DB – Sophomore
Keenan Crymes
Keenan CrymesVarsity
#32 – DL – Senior
Cory Varela
Cory VarelaVarsity
#33 – DB – Junior
Mechac Mashaka
Mechac MashakaVarsity
#34 – LB – Junior
Nick Martinez
Nick MartinezVarsity
#35 – LB – Sophomore
Caleb Pace
Caleb PaceVarsity
#40 – LB – Junior
Matthew Stokely
Matthew StokelyVarsity
#50 – OL – Senior
Hayden Lippies
Hayden LippiesVarsity
#51 – DL – Senior
Marshall Mahoney
Marshall MahoneyVarsity
#54 – OL – Senior
Marcus Duckworth
Marcus DuckworthVarsity
#56 – DL – Sophomore
Hayden Scaff
Hayden ScaffVarsity
#58 – DL – Junior
Jason Keith
Jason KeithVarsity
#60 – OL – Junior
Kameron Jones
Kameron JonesVarsity
#63 – OL – Sophomore
Carlos Nunez
Carlos NunezVarsity
#64 – OL – Junior
Zane Bevers
Zane BeversVarsity
#68 – OL – Senior
Ari Piya
Ari PiyaVarsity
#70 – DL – Senior
Demonte Prince
Demonte PrinceVarsity
#73 – DL – Senior
Branden Gregory
Branden GregoryVarsity
#74 – DL – Senior
Zach Le
Zach LeVarsity
#75 – OL – Senior
Kyler Northrip
Kyler NorthripVarsity
#77 – OL – Senior
Bryson Guinn
Bryson GuinnVarsity
#80 – K – Senior
Austin Hamilton
Austin HamiltonVarsity
#82 – WR – Junior
Tanner Gray
Tanner GrayVarsity
#84 – WR – Senior
Brandon Jackson
Brandon JacksonVarsity
#87 – DL – Senior